NetAttitude

Referenser


NetAttitude har föreläst i region Jönköpings län om hur man kan införliva ungas tillvaro på nätet i sex och samlevnadsundervisningen och arbeta med normer och värderingar kring sexualitet och sex.


  Den största föreläsningen NetAttitude hittills genomfört var i april 2013 inför Hässleholms åk 1 elever på gymnasiet. Ungefär 400 gymnasieelever deltog i en temahalvdag om lagar och regler för publicering på Internet.


I mars 2013 föreläste NetAttitude på Rönnowska skolan i Helsingborg inför gymnasieelever (åk 1-3). Den föreläsningen tog sin utgångspunkt i sexualitet, där det positiva med nätet lyftes fram, samtidigt som kunskap förmedlades kring elevers rättigheter och vad som är olagligt på Internet.


NetAttitude har sedan företaget startades 2008 föreläst mycket om grooming, e-mobbning och digitala kränkningar både till ungdomar och föräldrar. NetAttitude har också deltagit på tjejmässor (13-15 år) bl.a. i Lund, Landskrona och Svedala och föreläst om hur man blir nätsmart.


Vill du/ni få kontakt med någon som har erfarenhet av NetAttitudes utbildningar? Ring eller maila till Sandra så får du/ni kontaktuppgifter omgående. Vitsord finns att läsa på hemsidans första sida.Studier på högskola relevanta

för NetAttitudes utbildningar


Unga, Sex och Internet

(7,5 hp) ht 2012, Umeå Universitet och Ungdomsstyrelsen

Kursen innehöll föreläsningar av de främsta experterna på området bl.a Linda Jonsson från Linköpings Universitet, som föreläste om IT-relaterade sexuella övergrepp och sex som självskadebeteende. Utdrag ur Ungdomsstyrelsens deltagarbevis: "Utbildningen har gett kunskap om ungas erfarenheter av sexuell exponering, sex mot ersättning och ungas användning av interaktiva medier. Utbildningen har innehållit olika metoder för att utveckla det förebyggande arbetet mot sexuell utsatthet."


Mobbning, kränkande behandling

och diskriminering -  skolpraktik och forskningsperspektiv (10 hp)

ht 2009, Malmö Högskola

Utdrag ur kursplan: "Kursen syftar till att problematisera och tydliggöra komplexiteten i begreppen mobbning, kränkande behandling och diskriminering samt till att fördjupa insikter om mobbning, kränkande behandling och diskriminering som företeelse utifrån olika teoretiska perspektiv. Vidare syftar kursen till att utveckla kompetens i att upptäcka, definiera, förebygga och åtgärda samt att på vetenskaplig grund utveckla ett kritiskt förhållningssätt till program och metoder för att hantera mobbning i skolan."


Examensuppsats i Zambia med titeln: Female Adolescents and HIV/AIDS in Zambia-Implications for Educational Interventions and Teaching Strategies.


Studien bidrar med att medvetandegöra vad som kan ligga till grund för de val kring sex unga människor gör t.ex. grupptryck, ”det händer andra inte mig”. Studien bidrar också med konkreta övningar kring preventiv utbildning. Några av övningarna används ibland vid NetAttitudes utbildningar.


http://mfskurs.programkontoret.se/Public/Uppsats.aspx

skriv in Pilemalm i rutan efternamn eller uppsatsens namn i rutan titel