NetAttitude

Företaget drivs av Sandra Pilemalm,

Legitimerad lärare i samhällskunskap, religion, historia, geografi 6-9, lång erfarenhet av skolutveckling bl.a. 5 år som förstelärare i Svedala Kommun. Idag arbetar Sandra som projektledare för Skolverkets riktade insatser nyanlända och flerpråkiga elever i Burlövs Kommun, där digital teknik är naturliga inslag i undervisningen. Sandra har under sina snart 18 år som lärare utvecklat ett stort intresse och kunskap om ungas nätanvändande. 


NetAttitude

- skyddar och stärker unga på nätet och i verkligheten


Mobil: 0709-924 269           

   

E-post: sandra@netattitude.se


Önskar ni att NetAttitude ska hålla i utbildningar eller föreläsningar? Tag då kontakt via e-post eller telefon för mer information och diskussion av pris.