NetAttitude

Hur kan man arbeta med elever för att förändra kränkande beteende på nätet? Sandra kan bl.a. berätta om hur hon gör i klassrummet, för att sammanföra lika-behandlingsarbete och betygsättning av ett tematiskt arbete i SO och ibland  NO.  I april 2014 föreläste Sandra på SO-dagarna i Stockholm om detta upplägg.

Föreläsningar och Utbildningar


Föreläsningar och utbildningar ser  olika ut beroende på vad uppdragsgivaren efterfrågar.  NetAttitude kommer till de verksamheter som så önskar och utbildar på plats.


Föräldrar

Föreläsningar för föräldrar kan bokas

kvällstid. Föräldrautbildningar kan exempelvis hållas som en del av ett föräldramöte eller som ett separat tillfälle. Under utbildningstillfället läggs stor tonvikt vid hur man kommunicerar med barn och unga om vad som utspelas på nätet samt betydelsen av tillitsfulla relationer.


 








Skolpersonal/yrkesverksamma med barn och unga

Föreläsningar för yrkeskategorier som arbetar med barn och unga kan bokas tidigast klockan 13 och kvällstid.


Barn och Unga

Utbildningar till barn och unga under skoltid måste i regel bokas med god framförhållning. Ju tidigare, desto större chans att hitta en tid som passar alla.