NetAttitude

Jag kan varmt rekommendera dig och hoppas få återkomma till nästa läsår. 


Hälsningar

Ann-Helen Ahl Wilhelmsson

SåSant– Skolutveckling fokus sex och samlevnad


Projektet arbetar med att främja undervisning om sexualitet, jämställdhet och relationer.Elsa Dunkels,

Lärarutbildare och forskare vid Umeå Universitet


Jag trodde att jag reste ner till en inspelning där jag skulle vara tvungen att argumentera mot den här tekniska lösningen. Som jag gjort så många gånger i så många olika sammanhang.


Nu blev det inte alls som jag befarat. Istället blev det en härlig eftermiddag tillsammans med smarta människor som alla vill samma sak: hitta sätt att stötta unga och motverka mobbning. Jag fick träffa väldigt engagerade och kunniga lärare som alla förbigick hela den här app-frågan på ett lysande sätt...Hugo Wester 

Undervisningsråd 

Kvalitetsutvecklings-enheten  Utvecklingsavdelningen

Skolverket


Ville bara återkoppla och tacka för bra inslag i Lärlabbet senast om kränkningar på nätet.Ni lyckades också på ett förtjänstfullt sätt att förmedla vikten av att inte se kränkningar på nätet som ett eget spår. 


NetAttitude

- verkar för att skydda och stärka unga på nätet och i verkligheten


Mobil: 0709-924 269                              E-post: sandra@netattitude.se

NetAttitude är ett företag som anordnar utbildningar för skolpersonal och föreläser för föräldrar om bl.a. nätmobbning, digitala kränkningar, sexualitet på nätet och grooming. 


Utbildningarna som NetAttitude erbjuder tar sin utgångspunkt i skolans demokrati och värdegrundsarbete, normkritisk pedagogik, vetenskaplig forskning samt skolans vardag.  Föreläsningarna är väl förankrade i den svenska skolans styrdokument. Det positiva med nätanvändande lyfts fram samtidigt som kunskap förmedlas kring demokratiska rättigheter,  lagar och regler på nätet.


Företaget drivs av Sandra Pilemalm, legitimerad lärare i SO på högstadiet, lång erfarenhet av skolutveckling bl.a. 5 år som förstelärare i Svedala Kommun. Idag abetar Sandra som projektledare för Skolverkets riktade insatser nyanlända och flerspråkiga elever i Burlövs Kommun där digital teknik är naturliga inslag i undervisningen.


Sandra har bl.a. föreläst på Framtidens Skola 2017, SETT Syd 2017, SO-dagarna i Stockholm 2014 och deltagit i URs Lärlabbet 2015. I programmet diskuteras skolfrågor  på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Avsnittet som Sandra deltog i handlade om nätmobbning. Elza Dunkels, Sveriges expert på ungas nätanvändande medverkade också i programmet.


NetAttitudes utbildningar präglas av förhållningssättet att det inte finns   tekniska lösningar på komplexa, pedagogiska och mänskliga problem.  Det finns ingen quick fix mot nätmobbning och näthat, det finns bara hårt, systematiskt arbete från engagerade vuxna.
Inspelning Lärlabbet avsnitt nätmobbning:

Programledare: Isabella Grybe,

Debattpanel: Sandra Pilemalm, NetAttitude,

Håkan Wetterö, Uppbilda, Jacob Möllstam, Jonseredsskolan


Se avsnittet Lärlabbet: Nätmobbning För att läsa Sandras Nätmobbningens Deus Ex Machina - värdegrunden,

klicka på bilden nedan